Wat kan ik ermee?

Dieren zijn net mensen. De koe (of andere dier) vreet bij voorkeur dat voer dat het lekkerste wordt gevonden, de rest blijft liggen.
Met een voermengwagen is dat afgelopen! Door de voermengwagen worden de bestanddelen zo goed gemengd dat de koeien geen kans hebben het lekkers er tussen uit te zoeken. En met een uitgekiend rantsoen kunt u grip krijgen op het welzijn en daarmee op de productiviteit van uw koeien.

Het door de voermengwagen gemaakte rantsoen wordt vaak aangeduid met de Engelse benaming: Total Mixed Ration (TMR).

Proberen de productiviteit van de koeien te beïnvloeden door voeroptimalisatie is niets nieuws, zoals deze voorlichtingsbrochure uit 1953 laat zien. Alleen gaat het nu met een voermengwagen veel makkelijker.

foto-lvv-1953.jpg
Het wegen van de melkgift
ter controle van de voederrantsoenen
(Foto Afd. Voorlichting, Min. L.V.V.)