Voermanagement

Voermanagement betekent niets anders dan dat u probeert grip te krijgen op het voerproces en de voersamenstelling. De standaard aanwezige weeginrichting met display is een eerste stap maar het kan veel verder gaan. Zo is het ondermeer mogelijk om gegevens van de weeginrichting met een USB-stick over te nemen in een voermanagementprogramma op een PC. Daarmee wordt het mogelijk analyses te maken. Als u met medewerkers werkt zou u ondermeer kunnen bekijken welke medewerker op welke tijdstippen met welke instellingen en eventuele afwijkingen heeft gevoerd.

b_250_175_2734_00_images_stories_voermengwagens_voermanagement1.png

Geld valt er ook te besparen door het optimaliseren van de voerkosten. Om een bepaalde voedingwaarde voor uw vee te bereiken kunt u vaak gebruik maken van verschillende voersoorten. Uitgaande van een Total Mixed Ration (TMR) zou u naast eigen producten als kuilgras, hooi en snijmais bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van aardappelsnippers, bierborstel en soya. Met een voermanagement systeem op de PC is het mogelijk uit te rekenen wat voor u de beste en goedkoopste voersamenstelling is en de daarbij berekende instellingen kunnen vervolgens via de USB-stick naar de voermengwagen worden gestuurd.

Sommige veehouders delen hun dieren in in verschillende productiegroepen elke met een eigen rantsoen. Of maken gebruik van gedeeltelijk gemengd voeren PMR (Partly Mixed Ration). PMR is een voerstrategie die TMR voeren combineert met het individueel voeren van bijvoorbeeld krachtvoer dat de koeien met een hogere melkgift krijgen via bijvoorbeeld een voercomputer. Weeginrichtingen op de voermengwagen met extra mogelijkheden kunnen een belangrijke rol spelen bij dergelijke, meer ingewikkelde voerstrategieën.