Disclaimer

Algemeen

Marmix BV (Kamer van Koophandel 09199409), hierna te noemen Marmix, verleent u hierbij toegang tot marmix.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Marmix en derden zijn aangeleverd. Marmix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Ondanks alle inspanningen kan Marmix niet garanderen dat alle informatie op deze website volledig, correct en altijd actueel is. Dit geldt ook voor alle links op de website naar andere internetsites. Marmix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites van derden die via dergelijke links bereikbaar zijn. Marmix behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de informatie op deze website te wijzigen of aan te vullen. 

Door het gebruik van deze website ontstaat nooit een contractuele relatie met Marmix en deze komt ook niet tot stand in verband met de aanvraag van informatie, de advisering of andere dienstverlening. Marmix accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de inhoud en geeft geen garantie voor wat betreft de correctheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt of voor de continue toegankelijkheid van deze website. 

Beperkte aansprakelijkheid

Marmix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade en evenmin voor de niet toegankelijkheid, verlies van gegevens ten gevolge van het gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt. 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Marmix.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marmix.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marmix. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marmix, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Mocht u nog artikelen terug willen lezen, dan kan dit onder deze link.

 

Gazonmaaier winterbeurt

Meld u nu aan voor de winterbeurt 2022

nieuwsbrief 2ekw 2018