Afdeksystemen

b_250_175_2734_00_images_stories_quick-cover.pngIndien er kans is op afvallende lading is er een afdekverplichting. Controles worden intensiever en boetes zijn hoog. Stilstand, en mogelijk overladen, veroorzaken nog meer kosten. Wilt u deze risico's vermijden dan is een investering in een afdeksysteem al snel rendabel. Marmix kan u behulpzaam zijn met advies, levering en montage.

Meer weten?